Hírek, információk

Hírek, információk

Egyházközségi Védekezési Szabályzat

Gyülekezetünkben az elkövetkező időszakban, visszavonásig két vasárnapi istentisztelet lesz.
- 10.00-10.30 Istentisztelet 65 év feletti testvéreink számára. Kérjük, hogy erre az alkalom tényleg csak idősebb testvéreink jöjjenek, hiszen úgy tudjuk biztosítani a védelmüket.
- 10.45-11.30 Istentisztelet a szokott rendben. Fiatalabb korosztály közösségével.
- A templomtérben egyszerre 40 fő tatózkodhat. A karzaton csak a szolgálatot tevők és családtagjai. A padokban kijelöljük a szabályos távolságokat, segítve ezzel a a szabályok betartását, megtartva a védőtávolságot.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy mindenki a maga idejében legyen a templomban, mert ezzel biztosítjuk, hogy a körülményekhez képest minél több ember hallgathasson Igét istentiszteleti közösségben.
A templomban, gyülekezeti helyiségekben tartózkodók maximális létszámát – beleértve a szolgálattevőket is (lelkész, kántor, közvetítés esetén technikai személyzet, stb.) – úgy kell kiszámítani, hogy személyenként legalább 4 m²-t kell biztosítani a helyiség hasznos alapterülete alapján, amelyhez hozzá kell számítani a karzatok alapterületét is.

Egyéb alkalmak, kazuáliák:
Időjárás függvényében javasoljuk templomkerti, szabadtéri alkalmak megtartását a 1,5 méteres védőtávolság megtartásával. Ide tartozik a gyermekistentisztelet, családos bibliaóra, baba-mama bibliaóra, konfirmációi előkészítő. Gyermekistentiszteletet, gyermekfelügyeletet a fokozatosság elve alapján lehet tartani.
A gyülekezeti teremben 5 fő, az irodában 2 fő – háztartás, család- tartózkodhat. Így ez marad a jegyesoktatás, keresztelő előkészítő, lelkigondozói beszélgetés, gyászolókkal való találkozás helyszíne.
Presbiteri üléseket a templomban fogjuk tartani.
Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig, nem lehet megtartani.
A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések betartásával. Amennyiben a család külön kéri, akkor kiszolgáltatjuk. Azt javasoljuk, hogy ezzel is várjunk, míg az úrvacsorai közösség is engedélyezett lesz, hiszen a keresztelő is gyülekezeti közösséghez kötött alkalom.
A konfirmáció megtartására vonatkozóan a szülők bevonásával az javasoljuk, hogy ebben a tanévben vizsgázzanak le a fiatalok a szüleik és a presbiterek jelenlétében hit, - biblia -, és egyházismeretből és majd, amikor lehetséges lesz sor kerül a fogadalomtételre és úrvacsoravételre is.
A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával. A családokkal egyeztetve, külön megbeszélés alapján.
A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

Higiéniai szabályok:
Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után fertőtleníteni és szellőztetni kell.
Különös gondot kell fordítani a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.
A bejáratoknál kézfertőtlenítő lesz elhelyezve.
Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.
Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, az istentiszteleten csak hangszereses zene lesz.

Készült Piliscsabán, 2020. május 20-án.
Csoma Áronné Szép Mónika lelkipásztor és Tóth Tamás főgondnok, mint az Egyházközség Elnöksége által.

A Presbitérium /2020-as határozatában elfogadta és a gyülekezet közössége elé viszi.

)(- : -)(

A május 17-i igehirdetés videofelvétele:
https://www.youtube.com/watch?v=G_2oacK0W6s&fbclid=IwAR0N16Qp8pBYptDUgHA...

A május 10-i igehirdetés videofelvétele:
https://drive.google.com/open?id=1dS1vB6NspCTsK0O1cS1geY80OxdHcq4U

A május 3-i,, Anyák napi igehirdetés videofelvétele:
https://drive.google.com/file/d/1rrLGhPW5iKWpiaOXiefxq3newhUgc7WV/view?u...

Az április 26-i igehirdetés videofelvétele:
https://drive.google.com/file/d/1G8ZiuMvIDCXPF4BAHew29IcK-TpaZ3Q7/view

A húsvétvasárnapi igehirdetés videofelvétele:
https://drive.google.com/open?id=17D5oLFxZf20HqWkYeBIi191mPznBlabd 

Az április 5- (virágvasárnapi) istentisztelet videófelvétele:
https://drive.google.com/file/d/1g6yNP8DSsdppWYgjE3Dmvu1WCQWoNgfB/view?u...

A március 29-i istentisztelet hanganyaga:
https://drive.google.com/open?id=15z0eyw2ieQiXlwBN5Ht53SYIOvPgI8YC

A március 22-i istentisztelet hanganyaga:
https://drive.google.com/open?id=1PCRiTdDamhPOOwKChceAzOe3rqI2qS3n

"Összefogás az újrakezdésért" elnevezéssel krízisalapot hozott létre a Magyar Református Szeretetszolgálat.
Bankszámlaszám: 10702019-85008898-51100005
Bővebben itt: http://reformatus.hu/mutat/17146/

.