Áldás, békesség!

Napi ige

(13) „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?” (Jakab 3,13–18)

A gyülekezet

Klotildligeten az 1920-as évek elejétől jelent meg a református lelkiség és kezdődött az egyházi élet. A reformátusok jelenléte ekkor abban mutatkozott meg, hogy a piliscsabai állami iskolába járó református gyerekek hittanoktatásban vehettek részt. Tanításukat Lázár Sándor tinnyei lelkipásztor végezte heti két tanórában. 1928. február 12-én a klotildligeti gyülekezet hivatalosan is a tinnyei egyházközség fiókegyházává alakult.

Szolgálat

Istentisztelet

Istentisztelet: minden vasárnap 10:45-től

Családos istentisztelet: minden 3. vasárnap 10:00-től

Minden 4. vasárnap: 10:45-től istentisztelet úrvacsorai közösséggel
 

"Istentisztelet ma" - a Pipacs Kávéházban

minden hónap első péntekén 18:30-tól

Szép Mónika református lelkipásztor

+36 30 638 4746, szep.monika@reformatus.hu

Csoma Áron református lelkipásztor

csoma.aron@reformatus.hu, +36 30 336 1666

Bibliaórák

Gyülekezeti bibliaóra - csütörtök 15:30

Felnőtt bibliaóra - kedd 19:00

Konfirmációi előkészítő I évf.  - csütörtök 18:00

Konfirmációi előkészítő II évf.  - hétfő 17:00

Baba-mama óra - kéthetente csütörtökön 10:00-11:30

Alfás bibliaóra - családos péntek kéthetente

 

Szép Mónika +36 638 47 46 szep.monika@reformatus.hu

Balogh Attila +36 30 919 32 60, attila.balogh.71@gmail.com

Hittanórák

A különböző hittancsoportokba való jelentkezéssel kérjük keresd:

Méhész Tímea
+36 70 629 3440, kesteemes@gmail.com

Diakónia

Gyülekezeti szeretetszolgálat: betegek, idősek gondozása, látogatása, rászorulók megsegítése

Hegyi Julianna

+36 26 375 002

Misszió

Keresztelés, esküvő, temetés

Szép Mónika református lelkipásztor
+36 30 638 4746, szep.monika@reformatus.hu

Ifjúsági alkalmak

FÉK (=Fiatalok az Élet Küszöbén)

kéthetente pénteken, 19:00-tól

Batta Judit

batta.judit70@gmail.com, +36 20 984 6032

 

Ifjúsági bibliaóra:

Gneth Orsolya

orsolya.gneth@gmail.com, +36 20 2336550

Napi ige

(13) „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?” (Jakab 3,13–18)

A szó gondolatból fakad, a gondolat valamilyen „bölcsességet” hordoz, a bölcsesség pedig a lélekre, a „szívre” vall, ahogy Jézus mondja, miszerint a szív teljességéből szól a száj (Máté 12,34). Milyen szívvel szólunk, miféle bölcsességet képviselünk, miszerint szólunk és élünk? 

Az Ige világosan fogalmaz, amikor kétféle bölcsességet különböztet meg: a felülről való, krisztusi bölcsességet (17), valamint a testi, földi, gonosz bölcsességet (15). Bizony ebben a megkülönböztetésben már eleve ott figyelmeztet az üzenet, miszerint a gonosz bölcsesség is bölcsességnek tűnhet, vagyis elkápráztathat, brillírozhat, lehet zseniális, lenyűgöző és mégis gonosz, kártékony, életveszélyes. Soha életemben nem hatott meg senkinek a tehetsége, még a zsenialitása sem, sőt gyanakodva inkább félelemmel töltött el az ilyen emberek „sugárzása”, még nagyobb aggodalommal pedig az, ahogy sokan leborulva csodálták őket. Bonhoeffer mondta: a világ nagyjait gonosz erők veszik körül. 

A testi bölcsességről még árnyaltabban szól mai Igénk. Aki kesereg, irigykedik, viszálykodik, zűrzavart kelt, önhitten dicsekszik, ügyes trükkökkel – az igazságra hivatkozva – ejt át másokat, annak bölcsessége nem felülről való, hanem földi, testi és ördögi (14–16). Magam is önvizsgálatot tartottam ezekben! Egyre inkább imádkoznom kell, hogy a kesergés, a keserűség, a megkeseredés ne legyen úrrá rajtam, mint a testi bölcsesség idősödő kísértése, hanem a feltámadott Úrba vetett hitből fakadó öröm és reménység legyen mindenkori indulatom, és ezt adhassam tovább másoknak is! Fiatalon az önhitt, határtalan dicsekvés; idősen a megkeseredés, mint a testi bölcsességek megnyilvánulásai, kísértenek bennünket.

A felülről való bölcsesség: tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalmas, gyümölcstermő, nem részrehajló, nem képmutató (17–18). Összegezve: „Mindent bölcs szelídséggel tenni!” (13) Akit Jézus Krisztus újjászült, az mer szelíd lenni. A szelídséghez ugyanis felülről való erő kell, Istentől kapott biztonság, bizonyosság és nyugalom. Jézus Krisztusban adatik nekünk a szelídséghez szükséges erő, amely egyben minden boldogságunk forrása, amely egyedül képes másokat is boldoggá tenni, hiszen boldogok a szelídek, békeszeretők, mert ők öröklik a földet (Máté 5,5). 

A felülről való bölcsesség: a feltámadott Jézus Krisztus. Ő a mi bölcsességünk, Őáltala vagyunk mi is bölcsek, Istennek kedves módon, mint akik az Isten országát építhetik. Mi nem a magunkéi, hanem az Úréi vagyunk! (Róma 14,8)

Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

Programjaink

 
Naptár
Tekintsd meg milyen programokkal várunk egész évben!