Áldás, békesség!

Legközelebbi eseményünk

máj 8 - júl 8
Tűzkár a templomunkban

Napi ige

(23) „Így alázta meg Isten…” (Bírák 4,17–24)

A gyülekezet

Klotildligeten az 1920-as évek elejétől jelent meg a református lelkiség és kezdődött az egyházi élet. A reformátusok jelenléte ekkor abban mutatkozott meg, hogy a piliscsabai állami iskolába járó református gyerekek hittanoktatásban vehettek részt. Tanításukat Lázár Sándor tinnyei lelkipásztor végezte heti két tanórában. 1928. február 12-én a klotildligeti gyülekezet hivatalosan is a tinnyei egyházközség fiókegyházává alakult.

Szolgálat

Istentisztelet

Istentisztelet: minden vasárnap 10:45-től

Családos istentisztelet: minden 3. vasárnap 10:00-től

Minden 4. vasárnap: 10:45-től istentisztelet úrvacsorai közösséggel
 

"Istentisztelet ma" - a Pipacs Kávéházban

minden hónap első péntekén 18:30-tól

Szép Mónika református lelkipásztor

+36 30 638 4746, szep.monika@reformatus.hu

Csoma Áron református lelkipásztor

csoma.aron@reformatus.hu, +36 30 336 1666

Bibliaórák

Gyülekezeti bibliaóra - csütörtök 15:30

Felnőtt bibliaóra - kedd 19:00

Bibliaóra a Summa Vitae Házban - hétfő 15:30

Konfirmációi előkészítő I évf.  - csütörtök 18:00

Konfirmációi előkészítő II évf.  - hétfő 17:00

Baba-mama óra - kéthetente csütörtökön 10:00-11:30

Alfás bibliaóra - családos péntek kéthetente

 

Szép Mónika +36 638 47 46 szep.monika@reformatus.hu

Balogh Attila +36 30 919 32 60, attila.balogh.71@gmail.com

Hittanórák

A különböző hittancsoportokba való jelentkezéssel kérjük keresd:

Méhész Tímea
+36 70 629 3440, kesteemes@gmail.com

Diakónia

Gyülekezeti szeretetszolgálat: betegek, idősek gondozása, látogatása, rászorulók megsegítése

Hegyi Julianna

+36 26 375 002

Misszió

Keresztelés, esküvő, temetés

Szép Mónika református lelkipásztor
+36 30 638 4746, szep.monika@reformatus.hu

Ifjúsági alkalmak

FÉK (=Fiatalok az Élet Küszöbén)

kéthetente pénteken, 19:00-tól

Batta Judit

batta.judit70@gmail.com, +36 20 984 6032

 

Ifjúsági bibliaóra:

Alföldy-Boruss Márk

mark.alfoldyboruss@gmail.com, +36 20 332 1276

Napi ige

(23) „Így alázta meg Isten…” (Bírák 4,17–24)

Az Úr szabadítást adott népének, hiszen Ő vonult népe előtt (4,14), amikor Debóra prófétanő ideje alatt, Bárák vezetésével, legyőzték Jábín, kánaáni király hatalmas seregét, amelyet Sisera vezetett (4,1–6). 

Lám, itt előttünk áll egy prófétanő, Debóra, aki most éppen Isten népének vezetője is. Isten férfiakat és nőket, mindenkor egyaránt felhasznált, akarata és jótetszése szerint, szabadító tetteinek hirdetésében és megvalósításában. Olyannyira, hogy Bárák, a hadsereg vezetője fontosnak tartotta, hogy Debóra prófétanő maga is elkísérje őt az ütközetbe, saját dicsőségének csorbulásával sem törődve (4,8–9). Milyen nagy tekintélye lehetett Debórának!

Az Úr szava bátorítja Isten népét végig, ebben a harcban: Ő ad bátorítást, vezetést, indítást, kiválasztott embereket, amikor Őáltala kész a szabadítás: „Ezt parancsolta az Úr…”; „…kezedbe adom…”; „…az Úr vonul előtted…”; „…az Úr pedig megzavarta Sisera hadát…” (4,6–15). Az Úr elkészítette a szabadulást népe számára. Itt azonban egy őket sanyargató „Siserahad”-tól ad nekik szabadulást; ám a valódi és örök szabadítást, a valódi ellenségtől, a bűn, a halál, a gonosz hatalmától, Jézus Krisztusban adta nekünk.

Ez azért is fontos, mert Isten, Jézus Krisztusban nemcsak a valódi és örök szabadítást ajándékozta nekünk, hanem Jézus Krisztusban megmutatta a szabadítás Őneki kedves módját is: Jézus Krisztus nem másokat ölt meg, hogy szabadítást szerezzen, hanem Ő maga halt meg érettünk, hogy örök szabadulást adjon nekünk, minden halálos gyarlóságtól, amitől hemzseg ez a történet is. 

Isten szabadítására szorul itt mindenki, egyikünk sem különb a másiknál. Isten népe nem tért meg igazán, csak nyögött és sóhajtozott az Úr előtt, amikor belefáradtak abba, húsz esztendő után, hogy mások sanyargatják őket (4,3). Micsoda kegyelem, hogy Isten mégis könyörült rajtuk, érdemtelenül!  Jábín, kánaáni király ugyancsak tele van gyarlósággal, aki csak a seregében, az erejében, és a hadseregparancsnokában, Siserában bízik és keményen sanyargatja Isten engedetlen népét, nem is tudva semmit arról, hogy Isten ítélő eszközei ebben, de csak addig, amíg az Úr engedi; és Ő nem engedi ezt végképp. Nem is beszélve Jáélról, a kéni Héber feleségéről, aki orvul, csellel, kegyetlenül megöli a bennük bízó, alvó Siserát, így szerezve győzelmet… Döbbenetes a jelent: A kimerült, kiszolgáltatott Sisera oda menekül védelemért, ahol békességet és biztonságot remél (17), és ott ölik meg (18–21). Kiben bízhatunk? 

Isten valódi szabadítására szorul itt mindenki. Isten győzelmet szerez, de Jézus Krisztusban! Őbenne bízhatunk, és a győzelem is csak akkor áldott győzelem, ha Jézus Krisztust követve kapjuk azt ajándékba az Úrtól. Csak ezen a győzelmen van áldás. Isten megalázott és halálra ítélt minden másfajta győzelmet; hiszen emberi, ideigvaló, halálos, megtérésre hívó győzelem az (24).

Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

Programjaink

2021. május 08.
Tűzkár a templomunkban
 
Naptár
Tekintsd meg milyen programokkal várunk egész évben!