Áldás, békesség!

Napi ige

(22) „…mindenkinek mindenné lettem…” (1Korinthus 9,19–23)

A gyülekezet

Klotildligeten az 1920-as évek elejétől jelent meg a református lelkiség és kezdődött az egyházi élet. A reformátusok jelenléte ekkor abban mutatkozott meg, hogy a piliscsabai állami iskolába járó református gyerekek hittanoktatásban vehettek részt. Tanításukat Lázár Sándor tinnyei lelkipásztor végezte heti két tanórában. 1928. február 12-én a klotildligeti gyülekezet hivatalosan is a tinnyei egyházközség fiókegyházává alakult.

Szolgálat

Istentisztelet

Istentisztelet: minden vasárnap 10:45-től

Családos istentisztelet: minden 3. vasárnap 10:00-től

Minden 4. vasárnap: 10:45-től istentisztelet úrvacsorai közösséggel
 

"Istentisztelet ma" - a Pipacs Kávéházban

minden hónap első péntekén 18:30-tól

Szép Mónika református lelkipásztor

+36 30 638 4746, szep.monika@reformatus.hu

Csoma Áron református lelkipásztor

csoma.aron@reformatus.hu, +36 30 336 1666

Bibliaórák

Gyülekezeti bibliaóra - csütörtök 15:30

Felnőtt bibliaóra - kedd 19:00

Bibliaóra a Summa Vitae Házban - hétfő 15:30

Konfirmációi előkészítő I évf.  - csütörtök 18:00

Konfirmációi előkészítő II évf.  - hétfő 17:00

Baba-mama óra - kéthetente csütörtökön 10:00-11:30

Alfás bibliaóra - családos péntek kéthetente

 

Szép Mónika +36 638 47 46 szep.monika@reformatus.hu

Balogh Attila +36 30 919 32 60, attila.balogh.71@gmail.com

Hittanórák

A különböző hittancsoportokba való jelentkezéssel kérjük keresd:

Méhész Tímea
+36 70 629 3440, kesteemes@gmail.com

Diakónia

Gyülekezeti szeretetszolgálat: betegek, idősek gondozása, látogatása, rászorulók megsegítése

Hegyi Julianna

+36 26 375 002

Misszió

Keresztelés, esküvő, temetés

Szép Mónika református lelkipásztor
+36 30 638 4746, szep.monika@reformatus.hu

Ifjúsági alkalmak

FÉK (=Fiatalok az Élet Küszöbén)

kéthetente pénteken, 19:00-tól

Batta Judit

batta.judit70@gmail.com, +36 20 984 6032

 

Ifjúsági bibliaóra:

Alföldy-Boruss Márk

mark.alfoldyboruss@gmail.com, +36 20 332 1276

Napi ige

(22) „…mindenkinek mindenné lettem…” (1Korinthus 9,19–23)

Az apostol egy másik levelében azt hangsúlyozta, hogy mindent elszenvedett a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget (2Timóteus 2,10). A mai igeszakaszban a cél ugyanaz, de mindez missziói aktivitással párosul. A cél a választottak üdvössége. A mi aktivitásunk fontos, mert a legnagyobb ajándék, hogy Isten eszközei lehetünk az evangélium ügyében. Ugyanakkor az eredmény csakis Isten cselekvése.

Hangsúlyozni kell, hogy az apostol nem azért lesz mindenkinek mindenné, hogy kerülje a konfliktusokat és békessége legyen; nem is azért teszi ezt, hogy sikerélménye lehessen és szektásan számolgathassa, hogy összesen hány lelket halászott eddig magának; hanem csakis azért, hogy a választottakat az üdvösségnek megnyerje, hogy embereket mentsen. Ez a cselekvő rugalmasság nem egyenlő az olcsó kompromisszumok sorozatával. Másokat megnyerni missziói cél (Máté 18,15; 1Péter 3,1). Az apostol missziói alkalmazkodásról szól itt, ami kivet önmagából mindent, ami az igehirdetést nehezítené, és hangsúlyoz mindent, ami közte és a hallgatói közt közösséget teremthet. Amikor azonban hitvalló helyzetbe került az apostol, akkor félretette a missziói alkalmazkodást, és kiállt az evangélium igazsága mellett (Galata 2,3). Az alkalmak helyes megkülönböztetése is kegyelmi állapot (Kolossé 4,5).

Ez a missziói aktivitás mindig krisztusi szeretetből fakad, soha nem térítői agresszivitásból, vagy emberi technikákból következik, valamilyen evangéliumi üggyel elfedett emberi érdekből. Pál itt úgy tesz, mint az irgalmas samaritánus tette, hogy odament a földön fekvő, megvert és haldokló emberhez, lehajolt hozzá, azonosult a nyomorulttal, majd bekötözte a sebeit, és elvitte a legközelebbi kórházba (Lukács 10,33–34). Mindnyájan megverten fekszünk a földön, haldoklunk, és csak a megváltás szeretettel átadott örömhíre segíthet rajtunk. Erről a misszióról van itt szó: embermentésről.

2Sámuel 5,1725

Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

Programjaink

 
Naptár
Tekintsd meg milyen programokkal várunk egész évben!