Áldás, békesség!

Legközelebbi eseményünk

jan 21 - jan 24
Imaösvény

Napi ige

(13) „Az Úr jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt…” (Zakariás 1)

A gyülekezet

Klotildligeten az 1920-as évek elejétől jelent meg a református lelkiség és kezdődött az egyházi élet. A reformátusok jelenléte ekkor abban mutatkozott meg, hogy a piliscsabai állami iskolába járó református gyerekek hittanoktatásban vehettek részt. Tanításukat Lázár Sándor tinnyei lelkipásztor végezte heti két tanórában. 1928. február 12-én a klotildligeti gyülekezet hivatalosan is a tinnyei egyházközség fiókegyházává alakult.

Szolgálat

Istentisztelet

Istentisztelet: minden vasárnap 10:45-től

Családos istentisztelet: minden 3. vasárnap 10:00-től

Minden 4. vasárnap: 10:45-től istentisztelet úrvacsorai közösséggel
 

"Istentisztelet ma" - a Pipacs Kávéházban

minden hónap első péntekén 18:30-tól

Szép Mónika református lelkipásztor

+36 30 638 4746, szep.monika@reformatus.hu

Csoma Áron református lelkipásztor

csoma.aron@reformatus.hu, +36 30 336 1666

Bibliaórák

Gyülekezeti bibliaóra - csütörtök 15:30

Felnőtt bibliaóra - kedd 19:00

Bibliaóra a Summa Vitae Házban - hétfő 15:30

Konfirmációi előkészítő I évf.  - csütörtök 18:00

Konfirmációi előkészítő II évf.  - hétfő 17:00

Baba-mama óra - kéthetente csütörtökön 10:00-11:30

Alfás bibliaóra - családos péntek kéthetente

 

Szép Mónika +36 638 47 46 szep.monika@reformatus.hu

Balogh Attila +36 30 919 32 60, attila.balogh.71@gmail.com

Hittanórák

A különböző hittancsoportokba való jelentkezéssel kérjük keresd:

Méhész Tímea
+36 70 629 3440, kesteemes@gmail.com

Diakónia

Gyülekezeti szeretetszolgálat: betegek, idősek gondozása, látogatása, rászorulók megsegítése

Hegyi Julianna

+36 26 375 002

Misszió

Keresztelés, esküvő, temetés

Szép Mónika református lelkipásztor
+36 30 638 4746, szep.monika@reformatus.hu

Ifjúsági alkalmak

FÉK (=Fiatalok az Élet Küszöbén)

kéthetente pénteken, 19:00-tól

Batta Judit

batta.judit70@gmail.com, +36 20 984 6032

 

Ifjúsági bibliaóra:

Alföldy-Boruss Márk

mark.alfoldyboruss@gmail.com, +36 20 332 1276

Napi ige

(13) „Az Úr jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt…” (Zakariás 1)

Isten szereti és félti népét. Isten, ezt a szeretetét ítéletében mutatta meg, engedetlen népe felé. Isten, népét a büntetés és a próbatétel idején sem taszította el magától. Most eljött az idő, hogy Isten megelégelje övéi szenvedéseit, és az Isten népét sanyargató népek is – akik, noha Isten eszközei voltak az ítéletben – túllépték a nekik szánt határt. Soha ne feledjük el, az Úr szeretetétől senki nem választhat el minket (Róma 8,28–39). Az Úr nem enged el! Az ítélet nem lehet végleges Isten népén, hanem megtéréshez, megtisztuláshoz vezet (1–6). 

Isten, aki a történelem Ura is, úgy rendezte az eseményeket, hogy a perzsák legyőzték Babilont Kr. e. 539-ben, majd ezután Círus perzsa király hazaengedte a zsidókat. Ekkor a zsidóknak csak kis része tért haza. Később Dárius király idején (Kr. e. 522–486) prófétált Haggeus és Zakariás, akik buzdították a népet a templom felépítésére (Kr. e. 515). Igen, Isten a történelem Ura, aki kezében tartja népét, de az egész világot és az eseményeket is, a történelmet pedig az Őneki kedves végcéljához vezeti. Legyünk képben az aktuális eseményeket illetően, hűséggel és hittel éljünk azokban, de nehogy belevesszünk a mindennapi csatározásokba. Sokkal több bízatott ránk ennél. Zakariás látomása is ezt hirdeti nekünk: Isten „lovasai” bejárják a földet, és minden napi harci esemény ellenére azt a nyugalmat látják, amit Isten bizonyosan elkészített népének. Lásd azt, ami körülötted történik, szolgáld abban az Úr dicsőségét, és bele ne ragadj a mindennapokba, azok aktuális csatározásaiba – mulandó dolgok ezek – hanem lásd meg azt az üdvösségesen nyugalmas, krisztusi többet, ami hit által már a tiéd; lásd meg és azt hirdesd, éld! (7–12)

Isten tehát a fogság végén jóságos szavakkal vigasztalja népét. Isten mindig evangéliumot hirdet; még az ítélet is az evangélium meghallását szolgálja népe életében. Mi sem tehetünk mást, mint csakis az evangéliumot hirdethetjük, amely Jézus Krisztusban teljesedett be. Hat konkrétum szólal meg Isten jóságos, üdvösséges szavában (13–17). – Isten irgalmasan fordul népéhez, visszatér városukba és templomukba; visszatér népe közé, jelen lesz közöttük. Isten jelenléte az áldás. Isten jelenléte Jézus Krisztus megváltó kegyelme – Isten felépíti népe templomát, majd felépíti Jézus Krisztus testének templomát a feltámadásban, és felépíti a mi testünk templomát is Őérette (János 2,19). – Isten felépíti népe városát, mert feszítenek ki még mérőzsinórt Jeruzsálemben. Isten felépíti, azaz hittel ajándékozza meg újra városainkat, amelyek úgy elvadultak az Úrtól. – Isten népe bővelkedni fog. Ez a bővelkedés testi és lelki javak összessége, amelyeket mindig azért kapunk, hogy azokból másoknak is jusson. A bővelkedés a mennyei, maradéktalan bővelkedés előíze. – Isten kegyelmes jelenléte meg fog vigasztalni bennünket. Bizony, kell ez a vigasz. Csakis Isten a mi vigasztalónk (2Korinthus 2,3–4).

Megosztom Facebookon! Megosztom Twitteren! Megosztom Tumblren!

Programjaink

2021. január 21.
Imaösvény
 
Naptár
Tekintsd meg milyen programokkal várunk egész évben!